Klasszikus

Működő tanszakok

Klasszikus zene


Zongora, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, harsona, tenorkürt, tuba, ütőhangszer, harmonika, gitár, szolfézs


Elektroakusztikus zene


szintetizátor, jazz gitár, basszusgitár

A zeneoktatás elsődleges célja iskolánkban, hogy a zenei kifejező- és a hangszeres készség fejlesztése révén tanulóink képessé váljanak aktív amatőr zenei tevékenységekben való részvételre és a zenét értő, befogadni képes felnőttekké váljanak. Nem kevésbé fontos azonban, hogy oktatásunk színvonala biztosítja a tehetséges tanulók magasabb szinten való továbbtanulását.

A zenetanulás, a hangszeres játék olyan összetett folyamat, mely a szellemi és érzelmi valamint a fizikai képességekre egyszerre van hatással. Nincs olyan tevékenység, amely hasonló módon fejlesztené a személyiséget - tudományos vizsgálatok bizonyítják ennek valóságát.

Mégis az igazi élmény maga a zene átélése; a hangszeres játék, az éneklés, az együttesben való játék öröme, melyekhez tanórai és színpadi sikerek sorozatával szeretnénk növendékeinket hozzá juttatni.