Képzőművészet

Képzőművészeti ág

Működő tanszak: rajz-festés-mintázás főtárgy és kerámia műhelygyakorlat​. ​

A 2012-től beiratkozottak részére grafika-festészet tanszak.

​A képzőművészeti ágon való tanulás az esztétikai érzékenység alakítása mellett nevel a látás kiművelésére, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, alkotó, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nem csak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet az érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára.

​Megismerteti a tanulókkal a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait.