Iskolánkról


Rólunk

Iskolánk alapvető feladatának tekinti, hogy az ide járó tanulóknak átadja az egyes művészeti ágak műveléséhez és megértéséhez tartozó ismereteket és ezzel összefüggésben, fejlessze képességeiket és esztétikai érzékeiket. A rendszeres és figyelmet igénylő tanulás és gyakorlás fontos része az oktatásnak, ugyanakkor arra törekszünk, hogy ez a munka élményszerű és örömteli legyen, mert szeretnénk, ha az ide járó tanulók társadalmi és szociális kompetenciái is kiemelkedően fejlődnének.

A hangszeres órák és színpadi fellépések egyéni felelősségvállalásra és teljesítésre ösztönzik tanulóinkat, míg a különböző, zenei- és más művészeti csoportokban a közösségben való feladatvállalás és kommunikáció válik fontossá.

Célunk, hogy az itt megszerzett tudást és készségeket növendékeink idővel intelligens módon tudják felhasználni, akár önmaguk fejlesztésére, akár a társadalmi kapcsolatok különböző területein, akár művészeti csoportokban való részvételre.


“…a művészetben nincs lift. Ott csak az jut a felső emeletre, aki lépcsőről lépcsőre a maga lábán kapaszkodik egyre feljebb. Ki gyorsabban, ki lassabban, a tetőre kevesen jutnak fel. S csak aki odajutott, éri el, hogy elragad olyan művekkel is, amilyeneket minden kezdő “le” tud játszani. Mert akkor már a lélek muzsikál, legyőzve az anyag, a technika minden akadályát. Sok ez az akadály és csak kitartó szívós munkával győzhető le. ”

Kodály Zoltán

Pilisvörösvár az ország fővárosát körülölelő aglomeráciös övezet egyik települése, az északi középhegység lábainál. A Pilis-Medence legnagyobb települése. Lakóinak nagy százaléka sváb nemzetiségű. Pilisvörösváron emberemlékezet óta néptánccsoport, hagyományőrző énekkar és zenekar működik.

A dolgos hétköznapok után a svábok zenével, tánccal múlatták a hétvégéket, így a művészetekkel való kapcsolat általában apáról fiúra szállt és maradt fenn egészen napjainkig.A szervezett  zeneoktatás  kis munkaközösségekben indult a térségben.1955-ben Solymáron alakult zeneoktatói munkaközösség, amelyhez 1957-ben csatlakozott Pilisvörösvár és Pilisszentiván. A munkaközösséget 1961-ben átvette a solymári Művelődési Ház. Az Abonyi Állami Zeneiskola a működő zenei közösségeket kihelyezett tagozatként csatolta az anyaiskolához. Pilisvörösvárt 1963-ban.

1966-ban az érdi nagyközségi tanács vállalta a körzet központja szerepét, és azt, hogy a tanítási helyeket biztosítja. Ez azt jelentette, hogy a körzet szakmai vezetője, gazdasági és ügyviteli irányítója Érd lett. Ebben az évben 49 beiratkozott növendék zeneoktatását biztosította 1 zongoratanár, 1 hegedűtanár és 1 szolfézstanár. A következő időszakban a rézfúvós hangszerek oktatása került előtérbe, ami biztosította a hagyományőrző zenekarok utánpótlását.

A kihelyezett tagozatok, hasonlóan a körzeti zeneiskola megalakulásához, idővel leváltak az anyaiskoláról, és önálló intézményként vagy társulva a helyi közismereti iskolákkal folytatták munkájukat. 1991-ben búcsúztak Solymártól és Pilisvörösvártól. Pilisvörösvár Nagyközség Képviselőtestülete határozatban dönt az önálló zeneiskola létrehozásáról.

1992-ben a Német Nemzetiségi Képzési Központ átadásával a zeneiskola végleges önálló helyet kapott a Szabadság u. 21. szám alatti épületben. Cziffra György nevét 1995-ben vette fel az iskola a  Liszt Ferenc díjas zongoraművész az egyik legjelentősebb és világszerte legismertebb magyar komolyzenei előadóművész tiszteletére.

Az új épület megfelelő színvonalú helységeket biztosított a zeneoktatáshoz több mint tíz évig, majd a tanulólétszám növekedésével – a képzőművészet illetve tánc szak bevezetésével,- ismét problémaként jelentkezett a megfelelő számú, méretű, és felszereltségű tantermek hiánya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata arról döntött, hogy a Fő u. 127. alatti művelődési házat felújítja és művészet-oktatási célra  alakítja át. Az első tervek 2006-ban születtek meg, majd hosszasan elhúzódó építkezés után költözhetett át a Művészeti Iskola a Fő utcai épületbe már a Művészetek Háza többcélú intézmény egységeként. 2012. július 1-i hatállyal ismét önálló iskolaként működik, visszakapva az addigi székhelyét a Szabadság u. 21-ben, de továbbra is használójaként a Fő utcai épület hangszeres, elméleti és képzőművészeti szaktermeinek.